ASUS A4110 user manual download (Page 28 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 64
ASUS Alt-i-én-PC-en
28
Bruke berøringsskjermen
Berøringsskjermen på Alt-i-én-PC-en passer utmerket til å vise
bilder, videoer og andre multimedie±ler på PC-en. Den støtter også
²erberøring med 10-punkter, noe som tilrettelegger for jevnere og mer
nøyaktige berøringsbevegelser slik at du kan betjene Alt-i-én-PC-en
raskere og enklere.
VIKTIG:
Ikke bruk skarpe gjenstander som sakser eller kulepenner på
berøringsskjermen, for å hindre bulker og riper. Dette kan føre til at
berøringsskjermen slutter å fungere.
Sample
This manual is suitable for devices