ASUS A4110 user manual download (Page 27 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 64
ASUS Alt-i-én-PC-en
27
Slå All-in-One PC-en på
Koble strømkabelen til
DC IN
-kontakten på bakpanelet (1 og 2), og
trykk
Power button (strømbryteren)
på toppen av det bakre panelet
(3) på ASUS Alt-i-én-PC-en for å slå på systemet.
TIPS:
For detaljer om hvordan du slår All-in-One PC av, se delen
Slå av All-
in-One PC
under Arbeide med Windows® 10.
Sample
This manual is suitable for devices