ASUS A4110 user manual download (Page 23 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 64
ASUS Alt-i-én-PC-en
23
TIPS:
Koble det trådløse tastaturet og den trådløse musen til igjen med
trådløsdonglen hvis de mister kontakt.
Unngå å bruke noen av disse
enhetene ved siden av andre trådløse enheter. Plasser musen og
tastaturet minst 20 cm unna annen trådløs maskinvare for å unngå
interferens.
Illustrasjonene over er kun for referanse. Faktisk utseende og
spesi±kasjoner (trådet eller trådløs) for tastaturet og musen kan
variere fra område til område.
Koble til det trådløse tastaturet og musen
(valgfritt)
1.
Sette batteriet i det trådløse tastaturet og musen.
2.
Koble den trådløse donglen for tastatur og mus til en USB-port på
sidepanelet.
MERK:
Vi anbefaler at du bruker USB 2.0-porten for tastatur og mus.
3.
Du kan begynne å bruke det trådløse tastaturet og musen.
Sample
This manual is suitable for devices