ASUS A4110 user manual download (Page 21 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 64
ASUS Alt-i-én-PC-en
21
Kapittel 2: Bruke All-in-One PC
Plassere All-in-One PC
Plasser ASUS Alt-i-én-PC-en på en ²at over²ate som et bord eller
skrivebord, og trekk stativet opp til det låses på plass.
Skyv skjermen til hengslene sier klikk for å justere Alt-i-én-PC-en fra en
15º-vinkel til en 38º-vinkel.
VIKTIG!
Bruk begge hendene når du setter opp Alt-i-én-PC-en.
Juster Alt-i-én-PC-en innenfor det angitte området for å unngå å
skade den.
38
o
(+2
o
)
15
o
(+2
o
)
Sample
This manual is suitable for devices