ASUS A4110 user manual download (Page 18 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 64
ASUS Alt-i-én-PC-en
18
MERK:
Beskrivelsene av
disse elementene er i
seksjonen Bakfra.
Indikator for stasjonsaktivitet
Denne indikatoren tennes når ASUS Alt-i-én-PC-en
leser/skriver til interne lagringsstasjoner.
Strømindikator
Denne LED-strømindikatoren lyser når ASUS Alt-i-én-
PC-en er slått på.
Sett ovenfra
Sample
This manual is suitable for devices