ASUS A4110 user manual download (Page 17 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 64
ASUS Alt-i-én-PC-en
17
Strøminntak
Den leverte strømadapteren konverterer AC-strøm til
DC-strøm for bruk med denne kontakten. Strøm som
forsynes gjennom denne kontakten leverer strøm
til ASUS bærbar AiO. Bruk alltid den medfølgende
strømadapteren for å unngå at ASUS bærbar AiO
skades.
ADVARSEL!
Strømadapteren kan bli varm når den er
i bruk. Ikke dekk til adapteren og hold den borte fra
kroppen.
Høyttalersystem
Den innebygde høyttaleren lar deg høre lyd rett fra
Alt-i-én-PC-en. Lydfunksjonene til Alt-i-ett-PC-en
reguleres av programvare.
Sample
This manual is suitable for devices