Brother DCP-9040CN user manual download (Page 5 of 159)

Pages:159
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 159
iii
Prohlášení o shod
ě
EC
Výrobce
Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko
Továrna
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen,
Č
ína
Tímto prohlašujeme, že:
Popis za
Ĝ
ízení
:
Laserová tiskárna
Č
íslo modelu
:
DCP-9040CN, DCP-9042CDN
je ve shod
±
s ustanoveními p
Ĝ
íslušných sm
±
rnic: sm
±
rnice pro elektrická za
Ĝ
ízení nízkého
nap
±
tí 2006/95/EC a sm
±
rnice o elektromagnetické kompatibilit
±
2004/108/EC.
Použité harmonizované normy:
Bezpe
č
nost
EN60950-1+A11: 2004
Elektromagnetická
kompatibilita
EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003
T
Ĝ
ída B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
Rok, kdy bylo poprvé použito ozna
č
ení CE: 2006
Vydáno
:
Brother Industries, Ltd.
Datum
:
16.
č
ervna 2008
Místo
:
Nagoya, Japonsko
Sample
This manual is suitable for devices