ASUS GigaX1005 user manual download (Page 4 of 5)

Languages: Slovak
Pages:5
Description:GX1005/1008 Quick Start Guide for Slovakian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 5
ASUS GigaX1005/1008 Networking Switch
³
LINK/ACT
Porty na zadnom paneli
LED dióda
Farba
Stav
Popis
POWER
(Napájanie)
Zelená
Svieti
Nesvieti
Prepínač je zapnutý.
Prepínač je vypnutý.
LINK/ACT
(Spojenie /
aktivovanie)
Zelená
Svieti
Bliká
Spojenie bolo vytvorené.
Spojenie bolo vytvorené a
dochádza k odosielaniu alebo
prijímaniu údajov.
GigaX1008
1
Porty 1-5. Prepínač má päť 10/100Mbps RJ-45 portov, ku ktorým môžete k
prepínaču pripojiť počítače alebo sieťové zariadenia.
2
Sieťový port. K tomuto portu sa pripája sieťový adaptér striedavého prúdu.
GigaX1005
1
2
Sample
This manual is suitable for devices