ASUS GigaX1005 user manual download (Page 3 of 5)

Languages: Slovak
Pages:5
Description:GX1005/1008 Quick Start Guide for Slovakian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 5
ASUS GigaX1005/1008 Networking Switch
²
Obsah balenia
˛
Prepínač pre rýchly Ethernet 10/100 s 5 alebo 8 portami
˛
Adaptér striedavého prúdu
˛
Návod na rýchlu inštaláciu
Pripojenie počítačov k prepínaču
Tento prepínač je vybavený funkciou zistenia prepojenie auto-MDI/MDIX a
poskytuje možnosť pre funkciu plug-and-play preto môžete sieťový kábel pripojiť
priamo k prepínaču.
Prepínač automaticky zistí typ pripojeného kábla a nastaví
rýchlosť a obojsmerný prenos.
Napájanie
1
Pripojte zásuvku sieťového adaptéra striedavého prúdu k portu napájania
na zadnom paneli prepínača.
2
Pripojte zástrčku adaptéra k sieťovému zdroju striedavého prúdu.
LED kontrolky na prednom paneli
Po nainštalovaní prepínača môžete skontrolovať stav pomocou LED kontroliek
na prednom paneli.
GigaX1005
Ďakujeme, že ste si zakúpili prepínač ASUS GigaX1005/GigaX1008! Prepínač v
rámci kompaktnej konštrukcie spája 100Mbps rýchly Ethernet a kapacity pre 10Mbps
sieť Ethernet. je ideálny pre aplikácie v rámci malých pracovných skupín.
Ak je ktorákoľvek z týchto položiek poškodená alebo chýba,
spojte sa okamžite so svojim predajcom.
Sample
This manual is suitable for devices