ASUS DSL-N11 user manual download (Page 19 of 19)

Pages:19
Description:ASUS DSL-N11 QSG(Quick Start Guide) in multiple language for APAC
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 19
DSL-N11 Wireless Router Quick Start Guide
18
Türkçe
İnternet bağlantınızın manüel olarak ayarlanması
İnternet bağlantınızı manüel olarak ayarlamak için:
1. ASUS QIS internet bağlantı türünüzü otomatik olarak algılamazsa, Skip to
manual settings (Manüel ayarlara geç)’e tıklayın.
2. Country (Ülke)’nizi ve ISP (İnternet Servis Sağlayıcısı)’nı seçin, daha sonra
Next (İleri)’yi tıklayın. Ülkeniz ve ISP (İnternet Servis Sağlayıcısı) listede
değilse, Not list (Listede Yok)’u seçin, VPI ve VCI’nızı girin, daha sonra Next
(İleri)’yi tıklayın. VPI/VCI değerleri için ISP (İnternet Servis Sağlayıcısı) değerleri
istenebilir.
3.
Oturum açma sayfasında, varsayılan kullanıcı adını (
admin
) ve parolayı (
admin
)
girin.
4. Yönlendirici bu bağlantı türlerini desteklemektedir: ATM üzerinden PPP (PPPoA),
Ethernet üzerinden PPP (PPPoE), MAC Kapsülleme Dolaşım (MER), ATM
üzerinden IP (IPoA) ve Köprüleme. Bağlantı türünüzü seçin ve aşağıdaki ekran
üstü talimatlarını takip edin.
İnternet Servis Sağlayıcınızdan (ISP) internet bağlantı türünüz hakkında gerekli bilgileri alın.
5. Bittiğinde,
Save/Reboot
(Kaydet/Yeniden Yükle)’yi tıklayın.
Not:
QIS hakkında daha fazla bilgi için, destek CD'sindeki kullanım kılavuzuna bakın.
Book 4550_DSL-N11-QSG_E-IN-TH-TR18
18
7/3/09
10:49:27 AM
Sample
This manual is suitable for devices