ASUS DSL-N11 user manual download (Page 37 of 37)

Pages:37
Description:ASUS DSL-N11 QSG(Quick Start Guide) in multiple language for west Europe
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 37
DSL-N11 Trådlös router snabbstartguide
±1
Svenska
Manuell inställning av din internetanslutning
Manuell inställning av din internetanslutning:
1. Om ASUS QIS inte automatiskt kan upptäcka din anslutningstyp för internet
klicka på
Skip to manual settings (hoppa till manuell inställning).
2. Välj ditt
Country (land)
och
ISP (internetleverantör)
, klicka sedan på
Next
(nästa)
. Om ditt land och ISP inte finns i listan välj
Not list (inte listad)
och
knappa in din VPI och VCI klicka sedan på
Next (nästa)
. Du kan fråga din ISP
efter VPI/VCI värden.
3. På inloggningssidan knappa in standardanvändarnamnet
(admin)
och
lösenordet
(admin)
.
4. Routern stödjer dessa anslutningstyper: PPP over ATM (PPPoA), PPP over
Ethernet (PPPoE), MAC Encapsulation Routing (MER), IP over ATM (IPoA)
och Bridging. Ställ in din anslutningstyp och följ instruktionerna på skärmen.
Skaffa informationen som krävs för din anslutningstyp till internet från din Internet Service
Provider (ISP)(internetleverantör).
5.
När du är klar, klicka på
Save/Reboot (spara/starta om)
.
För mer detaljer om ASUS QIS, se bruksanvisningen som medföljer på support-CD-skivan.
Book 1.indb
31
5/11/09
3:49:48 PM
Sample
This manual is suitable for devices