ASUS DSL-N11 user manual download (Page 13 of 37)

Pages:37
Description:ASUS DSL-N11 QSG(Quick Start Guide) in multiple language for west Europe
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 37
Qick-start vejledning for DSL-N11 Trådløs Ruter
²
Dansk
Manuel installation af internetforbindelsen
Sådan installeres din internetforbindelse manuelt:
1.
Hvis ASUS QIS ikke kan finde din internetforbindelsestype automatisk, skal du
klikke på
Skip to manual settings (Gå til manuel indstilling).
2. Vælg dit
Country (land)
og
ISP
og klik derefter på
Next (Næste)
. Hvia dit land
og din ISP ikke er på listen, skal du vælge
Not list (Ikke liste)
, indtaste VPI og
VCI og derefter klikke på
Next (Næste)
. Du kan få VPI/VCI værdierne oplyst
hos din ISP.
3. På log-ind siden, indtast standardbrugernavnet
(admin)
og -adgangskoden
(admin)
.
4.
Ruteren understøtter følgende forbindelsestyper: PPP over ATM (PPPoA), PPP
over Ethernet (PPPoE), MAC Encapsulation Routing (Indkapslings-rutning)
(MER), IP over ATM (IPoA) og Bridging. Vælg din forbindelsestype og følg
instruktionerne på skærmen.
Få de nødvendige oplysninger om din internetforbindelsestype hos din internetudbyder (ISP).
5.
Når dette er gjort, skal du klikke på
Save/Reboot (Gem/Genstart)
.
For yderligere oplysninger om ASUS QIS, se brugervejledningen på hjælpe-cd’en.
Book 1.indb
7
5/11/09
3:49:20 PM
Sample
This manual is suitable for devices