ASUS DSL-N10E user manual download (Page 9 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 61
9
Rozdział 1: Poznanie routera bezprzewodowego
DSL-N10E
Wskaźniki stanu
LED
Stan
Wskazanie
Wyłączony
Brak połączenia lub połączenie w trybie
bridge (most).
Miganie
Transmisja wewnętrznych danych w
trybie routingu.
Włączony
Normalne połączenie z Internetem w
trybie routingu i brak transmisji danych z
Internetu
Wyłączony
Brak zasilania lub ±zycznego połączenia
Włączony
Fizyczne połączenie z siecią Ethernet
Miganie
Transmisja lub odbieranie danych (przez
kabel Ethernet)
Wyłączony
Nieaktywne połączenie WLAN
Włączony
Aktywne połączenie WLAN
Miganie
Transmisja danych przez interfejs WLAN
Wyłączony
Nieaktywne połączenie WPS
Włączony
Pomyślne połączenie WPS
Miganie
Uaktywnienie WPS i oczekiwanie routera
bezprzewodowego na klienta w celu
pomyślnego połączenia z nim.
Sample
This manual is suitable for devices