ASUS DSL-N10E user manual download (Page 8 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 61
8
DSL-N10E
Rozdział 1: Poznanie routera bezprzewodowego
Aby zapobiec utracie sygnału, urządzenie należy trzymać z dala od
transformatorów, wysokiej wydajności silników, lamp jarzeniowych, kuchenek
mikrofalowych, lodówek i innych urządzeń przemysłowych.
Urządzenie należy zainstalować w centralnym miejscu, aby umożliwić jak
najlepszy zasięg sieci WiFi dla
wszystkich mobilnych urządzeń bezprzewodowych.
Urządzenie należy zainstalować w odległości co najmniej 20cm od osoby, aby
zapewnić działanie produktu zgodnie z zaleceniami RF dotyczącymi zdrowia ludzi,
zaadoptowanymi przez Federal Communications Commission (Federalna Komisja
ds. Komunikacji).
Funkcje sprzętowe
Panel górny
LED
Stan
Wskazanie
Wyłączony
Brak zasilania
Włączony
Włączone zasilanie
Wolne miganie
Nie wykryto sygnału
Szybkie miganie
Synchronizacja urządzenia z urządzeniem
DSL
Włączony
Połączenie urządzenia z urządzeniem
DSL.
Sample
This manual is suitable for devices