ASUS DSL-N10E user manual download (Page 7 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 61
7
Rozdział 1: Poznanie routera bezprzewodowego
DSL-N10E
Zawartość opakowania
Sprawdź, czy w opakowaniu z routerem bezprzewodowym ASUS znajdują się
następujące elementy.
Router bezprzewodowy DSL-N10E
x1
Zewnętrzny rozdzielacz x1
Adapter zasilania x1
Kabel RJ11 x2
Pomocniczy dysk CD x1
Kabel RJ45 x1
Instrukcja szybkiego uruchomienia x1
Uwaga:
Jeśli jakiekolwiek elementy są uszkodzone lub ich brakuje, należy
niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.
Wymagania systemowe
Przed instalacją routera bezprzewodowego ASUS należy upewnić się, czy system/
sieć spełnia następujące wymagania:
Port Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Co najmniej jedno urządzenie IEEE 802.11b/g/n z możliwością pracy bezprzewodowej
Zainstalowany protokół TCP/IP i przeglądarka Internetu
System operacyjny: Windows98
®
SE i wersje nowsze
Przed rozpoczęciem pracy
Przed instalacją routera bezprzewodowego ASUS należy zastosować się do
następujących wskazówek:
Długość kabla Ethernet do połączenia urządzenia z siecią (hub, modem ADSL/
sieć kablowa, router, ścienny panel przyłączeniowy) nie może przekraczać 100
metrów.
Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni jak najdalej od
ziemi.
Urządzenie należy zainstalować z dala od metalowych przeszkód i
bezpośredniego słońca.
1
Poznanie routera
bezprzewodowego
Sample
This manual is suitable for devices