ASUS DSL-N10E user manual download (Page 6 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 61
6
Konwencje stosowane w tym podręczniku
OSTRZEŻEN±E:
Informacja o możliwości odniesienia obrażeń podczas
wykonywania zadania.
PRZESTROGA:
Informacja o możliwości uszkodzenia komponentów
podczas wykonywania zadania.
WAŻNE:
Instrukcja, która MUSI zostać wykonana w celu dokończenia
zadania.
UWAGA:
Wskazówki i dodatkowe informacje pomagające w dokończeniu
zadania.
Sample
This manual is suitable for devices