ASUS DSL-N10E user manual download (Page 50 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 61
50
DSL-N10E
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
Problem
Działanie
Nie można uzyskać dostępu
do Internetu poprzez adapter
bezprzewodowej sieci LAN
Przesuń router bliżej klienta sieci
bezprzewodowej.
Sprawdź, czy adapter sieci bezprzewodowej
jest podłączony do prawidłowego routera
bezprzewodowego.
Sprawdź, czy używany kanał transmisji
bezprzewodowej jest zgodny z kanałami
dostępnymi w danym kraju/regionie.
Sprawdź ustawienia szyfrowania.
Sprawdź, czy prawidłowo działa połączenie
ADSL lub połączenie kablowe.
Spróbuj ponownie używając innego kabla
Ethernet
.
Niedostępny Internet
Sprawdź wskaźniki stanu na modemie ADSL
i na routerze bezprzewodowym.
Sprawdź, czy dioda LED WAN na routerze
bezprzewodowym jest włączona. Jeśli
dioda LED nie jest włączona, zmień kabel i
spróbuj ponownie.
Gdy kontrolka “Link (Łącze)”
modemu ADSL jest włączona
(nie miga), oznacza to, że
dostęp do Internetu jest
możliwy.
Uruchom ponownie komputer.
Sprawdź informacje w Instrukcji szybkiego
uruchomienia routera bezprzewodowego i
przekon±guruj ustawienia.
Sprawdź, czy dioda LED WAN routera
bezprzewodowego jest włączona.
Sprawdź ustawienia szyfrowania połączenia
bezprzewodowego.
Sprawdź, czy komputer może uzyskać
adres IP (przez sieć przewodową i
bezprzewodową).
Sprawdź, czy przeglądarka sieci web jest
skon±gurowana na używanie lokalnej sieci
LAN oraz czy nie jest skon±gurowana na
używanie serwera proxy.
Jeśli kontrolka ADSL “Link
(Łącze)” świeci stałym
światłem lub jest wyłączona,
dostęp do Internetu nie jest
możliwy - router nie może
nawiązać połączenia z siecią
ADSL.
Upewnij się, że wszystkie kable są
prawidłowo podłączone.
Odłącz przewód zasilający od modemu
ADSL lub modemu kablowego, zaczekaj
kilka minut a następnie podłącz ponownie.
Jeśli kontrolka ADSL świeci stałym światłem
lub pozostaje wyłączona, skontaktuj się z
dostawcą usługi ADSL.
Sample
This manual is suitable for devices