ASUS DSL-N10E user manual download (Page 5 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 61
5
O tym podręczniku
Ten podręcznik użytkownika zawiera informacje wymagane do instalacji i
kon±guracji routera bezprzewodowego ASUS.
Jak zorganizowany jest ten podręcznik
Ten podręcznik zawiera następujące części:
Rozdział 1: Poznanie routera bezprzewodowego
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące zawartości opakowania,
wymagań systemowych, funkcji sprzętowych i wskaźników LED routera
bezprzewodowego ASUS.
Rozdział 2: Ustawienia sprzętu
Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące dostępu do GUI strony sieci web
routera i szybkie ustawienia połączenia z Internetem przez funkcję QIS
([Szybka kon±guracja Internetu]).
Rozdział 3: KonIguracja klientów sieciowych
Ten rozdział udostępnia instrukcje dotyczące ustawień klientów w sieci do
pracy z routerem bezprzewodowym ASUS.
Rozdział 4: KonIguracja poprzez web GU±
W tym rozdziale znajdują się instrukcje kon±guracji ustawień połączenia z
Internetem bezprzewodowego routera ASUS, ustawień zaawansowanych,
ustawień administracji, ustawień diagnostycznych i stanu działania routera.
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział udostępnia instrukcje rozwiązywania problemów, umożliwiające
rozwiązanie popularnych problemów, mogących wystąpić podczas używania
routera bezprzewodowego ASUS.
Dodatki
Ten rozdział zawiera uwagi dotyczące przepisów i deklarację bezpieczeństwa.
Sample
This manual is suitable for devices