ASUS DSL-N10E user manual download (Page 49 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 61
49
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
DSL-N10E
5
Rozwiązywanie
problemów
Rozwiązywanie problemów
Ta instrukcja rozwiązywania problemów udostępnia rozwiązania podstawowych
zagadnień, które mogą wystąpić podczas instalacji lub używania routera
bezprzewodowego ASUS. Omawianych problemów wymaga
wykonania prostych
czynności, które można wykonać we własnym zakresie. Jeśli pojawią się problemy
nie wymienione w tym rozdziale, należy skontaktować się z pomocą techniczną
ASUS.
Problem
Działanie
Klient nie może ustanowić
połączenia bezprzewodowego
z routerem.
Poza zakresem:
Przesuń router bliżej klienta
bezprzewodowego.
Spróbuj zmienić ustawienia kanałów.
Uwierzytelnianie:
Użyj połączenia przewodowego do
połączenia z routerem.
Sprawdź ustawienia zabezpieczeń
połączenia bezprzewodowego.
Naciśnij przycisk Restore (Przywróć) na
panelu tylnym na dłużej niż pięć sekund.
Nie można znaleźć routera:
Naciśnij przycisk Restore (Przywróć) na
panelu tylnym na dłużej niż pięć sekund.
Sprawdź ustawienie adaptera
bezprzewodowego takie jak SSID i
ustawienia szyfrowania.
Sample
This manual is suitable for devices