ASUS DSL-N10E user manual download (Page 48 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 61
48
DSL-N10E
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
Sprawdzenie stanu routera bezprzewodowego
i podstawowych ustawień
Strona Router Status (Stan routera), umożliwia uzyskanie widoku aktualnego stanu
routera bezprzewodowego, stanu połączenia i zdarzeń systemu.
Kliknij zakładki, aby uzyskać widok tych informacji:
Zakładka
System
Strona
System Status (Stan systemu)
wyświetla aktualny stan i niektóre
podstawowe ustawienia routera bezprzewodowego, takie jak wersja
oprogramowania, wersja DSP, czas uruchomienia, szybkość przesyłania
danych i szybkość pobierania danych.
Zakładka
LAN
Strona
LAN Status (Stan sieci LAN)
wyświetla niektóre podstawowe
ustawienia LAN routera bezprzewodowego, adres IP LAN, stan serwera
DHCP, adres MAC i tabelę DHCP.
Zakładka
Wireless (Sieć Bzprzewodowa)
Strona
WLAN Status (Stan sieci WLAN)
pokazuje podstawowe ustawienia
i stan bezprzewodowej sieci LAN (WLAN).
Zakładka
WAN
Strona
WAN
pokazuje podstawowy stan sieci WAN i serwera DNS routera.
Zakładka
Port Mapping (Mapowanie portów)
Strona
Port Mapping (Mapowanie portów),
pokazuje relacje i stan
mapowania portów.
Zakładka
Statistics (Statystyka)
Strona
ADSL Statistics (Statystyka ADSL)
pokazuje stan linii ADSL,
szybkości przesyłania danych, szybkości pobierania danych i inne
informacje.
Zakładka
ARP Table (Tabela ARP)
Strona
ARP Table (Tabela ARP)
pokazuje adresy IP i odpowiadające im
adresy MAC.
Sample
This manual is suitable for devices