ASUS DSL-N10E user manual download (Page 46 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 61
46
DSL-N10E
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
KonIgurowanie ustawień czasu systemu
Strona System Time Con±guration (Kon±guracja czasu systemu), umożliwia
ręczną kon±gurację czasu systemu lub automatyczne uzyskanie czasu systemu z
serwera czasu.
W celu ręcznej konIguracji czasu systemu:
Kliknij zakładkę
Administration (Administracja)
>
Zakładka
Time Zone
(Strefa czasowa)
.
W polu
System Time (czas systemu)
, wprowadź niezbędne informacje.
Kliknij
Apply Changes (Zastosuj zmiany)
w celu zapisania wykonanych
zmian.
Aby uzyskiwać czas systemu automatycznie:
Kliknij zakładkę
Administration (Administracja)
>
Zakładka
Time Zone
(Strefa czasowa)
.
W polu
State (Stan)
pod
NTP ConIguration (KonIguracja NTP)
, zaznacz
Enable (Włącz)
w celu włączenia funkcji NTP (Network Time Protocol
[Protokół czasu sieciowego]).
Wprowadź niezbędne informacje.
Kliknij
Apply Changes (Zastosuj zmiany)
w celu zapisania wykonanych
zmian.
1.
±.
².
1.
±.
².
4.
Sample
This manual is suitable for devices