ASUS DSL-N10E user manual download (Page 42 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 61
DSL-N10E
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
Aktualizacja oprogramowania routera
Strona Upgrade Firmware (Aktualizacja ±rmware), umożliwia aktualizację wersji
±rmware routera bezprzewodowego.
Uwaga:
Pobierz najnowszy ±rmware ze strony sieci web ASUS, pod adresem http://www.asus.com
.
Aktualizacja Irmware:
Kliknij zakładkę
Administration (Administracja) >
Zakładka
Upgrade
(Aktualizacja) > Upgrade Firmware (Aktualizacja Irmware).
W polu
Select File (Wybierz plik)
, kliknij
Browse (Przeglądaj)
, aby
zlokalizować w komputerze plik z nowym oprogramowaniem routera.
Kliknij
Upload (Prześlij)
. Zaczekaj kilka minut na zakończenie procesu
przesyłania.
1.
±.
².
Sample
This manual is suitable for devices