ASUS DSL-N10E user manual download (Page 40 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 61
40
40
DSL-N10E
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
KonIguracja ustawień zaawansowanych
Strona Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane), umożliwia kon±gurację
zaawansowanych ustawień routera bezprzewodowego ASUS, takich jak Bridge
Setting (Ustawienia mostu), Routing, Port Mapping (Mapowanie portów), QoS,
SNMP i inne ustawienia.
Uwaga:
Ustawienia zaawansowane należy kon±gurować wyłącznie wtedy, gdy jest się
doświadczonym użytkownikiem i dysponuje się odpowiednią wiedzą dotyczącą sieci.
Sample
This manual is suitable for devices