ASUS DSL-N10E user manual download (Page 4 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 61
4
Spis treści
Kon±guracja ustawień konta użytkownika
.......................................
45
Kon±gurowanie ustawień czasu systemu
.......................................
4
6
KonIguracja ustawień disgnostycznych
..........................................
4
7
Sprawdzenie stanu routera bezprzewodowego i podstawowych
ustawień
...............................................................................................
48
Rozdział 5:
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
................................................................
4
9
Dodatki
Uwagi
....................................................................................................
5
2
±nformacje kontaktowe producenta
...................................................
60
Sample
This manual is suitable for devices