ASUS DSL-N10E user manual download (Page 37 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 61
37
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
DSL-N10E
KonIguracja ustawień ALG
Strona NAT ALG and Passthrough (ALG NAT i przepuszczanie), umożliwia
zezwalanie niektórym protokołom lub aplikacjom na przechodzenie przez sieciowy
±rewall.
W celu konIguracji ustawień ALG:
Kliknij zakładkę
±nternet Service (Usługa ±nternetu) >
Zakładka
Firewall >
ALG Setting (Ustawienie ALG)
.
Wybierz protokoły lub aplikacje do włączenia.
Kliknij
Apply Changes (Zastosuj zmiany)
w celu zapisania wykonanych
zmian.
1.
±.
².
Sample
This manual is suitable for devices