ASUS DSL-N10E user manual download (Page 3 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 61
²
Spis treści
O tym podręczniku
................................................................................
5
Rozdział 1:
Poznanie routera bezprzewodoweg
o
Zawartość opakowania
.........................................................................
7
Wymagania systemowe
........................................................................
7
Przed rozpoczęciem pracy
....................................................................
7
Funkcje sprzętowe
.................................................................................
8
Panel górny
.......................................................................................
8
Panel tylny
.......................................................................................
10
Opcje montażu
.....................................................................................
1
2
Rozdział 2:
Rozpoczęcie pracy
Ustawienia routera bezprzewodowego
..............................................
13
Dostęp do GUI strony sieci web routera
.........................................
Korzystanie z funkcji Szybka kon±guracja Internetu (QIS)
.............
14
Rozdział 3:
KonIguracja klientów sieciowyc
h
Zarządzanie klientami sieci
.................................................................
17
Rozdział 4:
KonIguracja poprzez web GU
I
KonIguracja ustawień sieci
...............................................................
2
1
Kon±guracja ustawień sieci bezprzewodowej
.................................
±1
Kon±guracja ustawień sieci lokalnej (LAN)
.....................................
±
7
Kon±guracja ustawień sieci rozległej (WAN)
...................................
²0
KonIguracja ustawień usługi ±nternetu
............................................
3
2
Kon±guracja ustawień DNS
............................................................
²±
Kon±guracja ustawień ±rewalla
.......................................................
²4
Kon±guracja ustawień UPnP
...........................................................
²8
Kon±guracja ustawień IGMP Con±guration (Kon±guracja IGMP)
... ²9
KonIguracja ustawień zaawansowanych
.........................................
4
0
KonIguracja ustawień administracji
.................................................
4
1
Przywracanie ustawień routera bezprzewodowego
........................
41
Upgrading the ±rmware
...................................................................
Kopia zapasowa/Przywracanie ustawień
........................................
Kon±guracja zapisu zdarzeń systemu
.............................................
44
Sample
This manual is suitable for devices