ASUS DSL-N10E user manual download (Page 26 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 61
26
DSL-N10E
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
Ustawienia WPS (Wi-Fi Protected Setup (Ustawienia
zabezpieczonego Wi-Fi))
WPS (Wi-Fi Protected Setup (Ustawienia zabezpieczonego Wi-Fi)) umożliwiają
łatwe wykonywanie ustawień bezpiecznej i zabezpieczonej sieci bezprzewodowej.
Uwaga:
Należy sprawdzić czy posiadana karta bezprzewodowej sieci LAN oferuje wsparcie dla funkcji
WPS (Wireless Protected Setup (Ustawienia zabezpieczenia sieci bezprzewodowej)).
W celu ustawienia WPS:
Naciśnij przycisk WPS routera.
1.
Uwaga:
Kod PIN karty bezprzewodowej sieci LAN można znaleźć w dokumentacji dostarczonej
z kartą WLAN.
Kliknij zakładkę
Network (Sieć) > Wireless (Sieć Bezprzewodowa)
>WPS
.
Naciśnij przycisk WPS na karcie bezprzewodowej sieci LAN i kliknij
Start
PBC (PBC uruchomienia).
Można także wybrać wprowadzenie kodu PIN karty bezprzewodowej sieci
LAN, następnie kliknij
Start P±N (P±N uruchomienia)
.
±.
².
Sample
This manual is suitable for devices