ASUS DSL-N10E user manual download (Page 24 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 61
±4
DSL-N10E
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
KonIguracja ustawień multi-SS±D
Strona Multi-SSID umożliwia włączenie lub wyłączenie wirtualnego punktu
dostępowego (VAP) i ustawienie jego SSID oraz rodzaju uwierzytelniania.
W celu konIguracji ustawień multi-SS±D:
Kliknij zakładkę
Network (Sieć) > Wireless (Sieć Bezprzewodowa) > Multi-
SSID
.
Zaznacz
Enable VAPX (Włącz VAPX)
aby włączyć VAP.
W polu
SSID
wprowadź wymagane SSID.
Wybierz rodzaj uwierzytelniania i wybierz
Enable (Włącz)
lub
Disable
(Wyłącz)
w celu włączenia lub wyłączenia przekazywania SSID i blokowania
przekaźnika.
Kliknij
Apply Changes (Zastosuj zmiany)
w celu zastosowania wykonanych
zmian.
1.
±.
².
4.
5.
Uwaga:
Aby zmienić kon±gurację uwierzytelniania dla każdego SSID, przejdź do zakładki
Security (Zabezpieczenie)
w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Sample
This manual is suitable for devices