ASUS DSL-N10E user manual download (Page 23 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 61
±²
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
DSL-N10E
Kontrola dostępu do sieci bezprzewodowej
Strona kontroli dostępu zezwala lub uniemożliwia dostęp do sieci bezprzewodowej
określonym klientom.
W celu kontroli dostępu do sieci bezprzewodowej:
Kliknij zakładkę
Network (Sieć) > Wireless (Sieć Bezprzewodowa) >
Access Control (Kontrola dostępu)
.
W polu
Wireless Access Control Mode (Tryb kontroli dostępu do sieci
bezprzewodowej)
wybierz typ kontroli dostępu.
W polu
MAC Address (Adres MAC)
wprowadź adres MAC klienta i kliknij
Add (Dodaj)
w celu dodania do listy kontroli.
Kliknij
Apply Changes (Zastosuj zmiany)
w celu zastosowania wykonanych
zmian.
1.
±.
².
4.
Sample
This manual is suitable for devices