ASUS DSL-N10E user manual download (Page 21 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 61
±1
Rozdział 4: Kon±guracja poprzez web GUI
DSL-N10E
4
KonIguracja
poprzez web GU±
Uwagi:
Aby wyświetlić aktywnych klientów podłączonych do sieci bezprzewodowej, kliknij
Show
Active Clients (Pokaż aktywnych klientów).
Na początku nazwy SSID nie należy używać apostrofów (" lub ') lub spacji.
Kliknięcie przycisku Odśwież przeglądarki spowoduje skierowanie na stronę QIS.
KonIguracja ustawień sieci
Strona Network (Sieć) umożliwia kon±gurację ustawień tych trzech rodzajów
sieci:
Wireless (Bezprzewodowa)
,
LAN
i
WAN
.
KonIguracja ustawień sieci bezprzewodowej
Strona Wireless (Sieć Bezprzewodowa) umożliwia kon±gurację ustawień sieci
bezprzewodowej.
KonIguracja podstawowych ustawień sieci
bezprzewodowej:
W celu konIguracji ustawień sieci bezprzewodowej:
Kliknij zakładkę
Network (Sieć) > Wireless (Sieć Bezprzewodowa)
.
Na stronie
Basic Setting (Ustawienia podstawowe)
, wprowadź
niezbędne informacje w celu kon±guracji parametrów sieci
bezprzewodowej. Zaznacz
Disable Wireless LAN ±nterface (Wyłącz sieć
bezprzewodową)
(Interfejs Sieci Bezprzewodowej) w celu wyłączenia
interfejsu WLAN.
Kliknij
Apply Changes (Zastosuj zmiany)
w celu zastosowania
wykonanych zmian.
1.
±.
².
Sample
This manual is suitable for devices