ASUS DSL-N10E user manual download (Page 20 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 61
±0
DSL-N10E
Rozdział 3: Kon±guracja klientów sieciowych
Windows
®
Vista/7
1. Przejdź do
Start > Control Panel
(Panel sterowania) > Network
and ±nternet (Sieć i ±nternet) >
Network and Sharing Center
(Sieć i Centrum udostępniania)
.
Kliknij
View status (Widok stanu)
> Properties (Właściwości) >
Continue (Kontynuuj)
.
2. Wybierz Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4), a
następnie kliknij Properties
(Właściwości).
3. Wybierz
Obtain an ±P address
automatically (Uzyskaj
adres ±P automatycznie)
,
aby automatycznie przydzielić
ustawienia IP. W przeciwnym
razie wybierz
Use the
following ±P address (Użyj
następującego adresu ±P):
i
wprowadź
±P address (Adres
±P)
oraz
Subnet mask (Maska
podsieci)
.
4. Wybierz
Uzyskaj adres serwera
DNS automatycznie
, aby
automatycznie przydzielać
ustawienia serwera DNS. W
przeciwnym razie, wybierz
Use
the following DNS server
address (Użyj następującego
adresu serwera DNS)
: wprowadź
Preferred and Alternate
DNS server (Preferowany i
alternatywny serwer DNS)
.
5. Po zakończeniu kliknij
OK
.
Sample
This manual is suitable for devices