ASUS DSL-N10E user manual download (Page 2 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 61
±
Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone
.
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać,
przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w
jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji
otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST” (AS IS), BEZ UDZIELANIA
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE,
ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA
ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ
ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE
SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI
ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD,
W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB
PRODUKCIE.
Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany,
mody±kowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, mody±kacje lub zmiany zostały wykonane bez
pisemnej autoryzacji ASUS; lub (2) gdy została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu
identy±kacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE
CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ
POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE
FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I
NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI
W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Oferta dostarczenia kodu źródłowego pewnego oprogramowania
Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie chronione prawem autorskim, które jest licencjonowane na
zasadach licencji GPL (General Public License), w ramach wersji licencji LGPL (Lesser General Public
License) i/lub innych licencji bezpłatnego oprogramowania Open Source. Oprogramowanie takie, w
niniejszym produkcie, dystrybuowane jest bez jakiejkolwiek gwarancji, w zakresie dopuszczalnym przez
obowiązujące prawo. Kopie tej licencji dołączone są do produktu.
Jeżeli mająca zastosowanie licencja upoważnia użytkownika do dostępu do kodu źródłowego takiego
oprogramowania i/lub innych dodatkowych danych, takie dane powinny zostać przesłane wraz z
produktem.
Można również pobrać je bezpłatnie pod adresem http://support.asus.com/download.
Kod źródłowy dystrybuowany jest BEZ ŻADNEJ GWARANCJI i jest licencjonowany w ramach tej samej
licencji co odpowiedni kod binarny/obiektowy.
Firma ASUSTeK jest chętna do zgodnego z przepisami zapewnienia pełnego kodu źródłowego, zgodnie
z wymaganiami różnych licencji bezpłatnego oprogramowania Open Source. Jednak, w przypadku
napotkania jakichkolwiek problemów z uzyskanie pełnego, odpowiedniego kodu źródłowego, będziemy
zobowiązani a przekazanie nam zawiadomienia na adres gpl@asus.com, wymieniającego produkt i
opisującego problem (prosimy NIE przesyłać, na ten adres email, dużych załączników takich jak archiwa
kodu źródłowego itp).
PL6766
Wydanie poprawione
Styczeń 2012
Sample
This manual is suitable for devices