ASUS DSL-N10E user manual download (Page 19 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 61
19
Rozdział 3: Kon±guracja klientów sieciowych
DSL-N10E
2.
Wybierz
±nternet Protocol
(Protokół ±nternetowy) (TCP/±P)
,
a następnie kliknij
Properties
(Właściwości)
.
3. Wybierz
Obtain an ±P address
automatically (Uzyskaj
adres ±P automatycznie)
,
aby automatycznie przydzielić
ustawienia IP. W przeciwnym
razie wybierz
Use the following
±P address (Użyj następującego
adresu ±P)
: wprowadź
±P address
(Adres ±P)
,
Subnet mask (Maska
podsieci)
i
Default gateway
(Domyślna brama)
.
4. Wybierz
Uzyskaj adres serwera
DNS automatycznie
, aby
automatycznie przydzielać
ustawienia serwera DNS. W
przeciwnym razie wybierz
Use
the following DNS server
address (Użyj następującego
adresu serwera DNS)
: wprowadź
Preferred and Alternate
DNS server (Preferowany i
alternatywny serwer DNS)
.
5. Po zakończeniu kliknij
OK
.
Windows
®
XP
1.
Kliknij
Start > Control Panel
(Panel sterowania) > Network
Connection (Połączenie
sieciowe)
. Kliknij prawym
przyciskiem
Local Area
Connection (Połączenie lokalne)
,
a następnie wybierz
Properties
(Właściwości)
.
Sample
This manual is suitable for devices