ASUS DSL-N10E user manual download (Page 17 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 61
17
Rozdział 3: Kon±guracja klientów sieciowych
DSL-N10E
3
KonIguracja
klientów sieciowych
Zarządzanie klientami sieci
W celu zarządzania klientami sieci w routerze bezprzewodowym ASUS należy
ustawić prawidłowe parametry dla rodzajów połączenia bezprzewodowego, LAN i
WAN. Należy się upewnić, że adresy IP klientów znajdują sie w tej samej podsieci,
co router bezprzewodowy ASUS.
Domyślnie bezprzewodowy router ASUS integruje funkcje serwera DHCP, który
automatycznie przydziela adresy IP klientom w sieci. Można także ręcznie przydzielić
statyczny adres IP wybranym klientom sieci.
Uwaga:
Aby ręcznie przydzielić adres IP dla klienta, zaleca się użycie następujących ustawień:
Adres ±P:
192.168.1.xxx (xxx może być dowolną liczbą z zakresu 2 do 254. Upewnij się, że
adres IP nie jest wykorzystywany przez inne urządzenie)
Maska podsieci:
255.255.255.0 (taki sam jak w routerze bezprzewodowym ASUS)
Brama:
192.168.1.1 (Adres IP routera bezprzewodowego ASUS)
DNS:
192.168.1.1 (Router bezprzewodowy ASUS) lub przydzielenie znanego w sieci adresu
serwera DNS
Sample
This manual is suitable for devices