ASUS DSL-N10E user manual download (Page 16 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 61
16
DSL-N10E
Rozdział 2: Rozpoczęcie pracy
Na stronie
Czynność 5: ConIguration Saving (Zapisywanie
konIguracji) ,
kliknij
Finish (Zakończ)
w celu zapisania ustawień
kon±guracji. Kliknij
Back (Cofnij) ,
aby zmody±kować ustawienia. Kliknij
Reset (Wyzeruj) ,
aby anulować ustawienia.
6.
Sample
This manual is suitable for devices