ASUS DSL-N10E user manual download (Page 15 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 61
15
Rozdział 2: Rozpoczęcie pracy
DSL-N10E
Na stronie
Czynność 3: WAN ±nterface Setup (KonIguracja interfejsu
WAN) ,
wprowadź niezbędne informacje i kliknij
Next (Dalej).
4.
Na stronie
Czynność 4
:
WLAN ±nterface Setup (KonIguracja interfejsu
WLAN)
, ustaw niezbędne parametr y dla swojej sieci WLAN.
5.
Uwagi:
Na początku SSID nie należy używać apostrofów (" lub ') lub spacji.
Dla klucza WPA pre-shared i ustawień klucza WEP, na początku nigdy nie należy stosować
apostrofów (" lub '), znaków większości (>), nawiasów kwadratowych (]), jak również nie
stosować dwóch spacji wewnątrz.
Sample
This manual is suitable for devices