ASUS DSL-N10E user manual download (Page 13 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 61
Rozdział 2: Rozpoczęcie pracy
DSL-N10E
Dostęp do interfejsu konIguracyjnego web routera
W celu dostępu do GUI routera:
Wprowadź w przeglądarce sieci web adres
Wpisz nazwę użytkownika i hasło. Można wybrać zalogowanie jako
administrator (nazwa użytkownika/hasło: admin) lub jako zwykły użytkownik
(nazwa użytkownika/hasło: user/user).
1.
±.
2
Rozpoczęcie
pracy
Ustawienia routera bezprzewodowego
Router bezprzewodowy ASUS wyposażony jest w sieciowy gra±czny interfejs
użytkownika (Web GUI) umożliwiający kon±gurowanie funkcji routera
bezprzewodowego za pomocą przeglądarki internetowej na Twoim komputerze.
Uwaga: Bardziej szczegółowe informacje dotyczące kon±gurowania routera bezprzewodowego za
pomocą interfejsu Web GUI,
dostępne są w
Rozdziale 4: KonIguracja za pomocą interfejsu
Web GU±
.
Uwaga:
Po zalogowaniu jako administrator, wyświetlony zostanie kreator QIS (Quick Internet
Setup [Szybka kon±guracja Internetu]). Szczegółowe informacje dotyczące kreatora QIS,
dostępne są w następnej części niniejszej instrukcji - Używanie
Q±S (Quick ±nternet Setup
[Szybka konIguracja ±nternetu]) .
Sample
This manual is suitable for devices