ASUS DSL-N10E user manual download (Page 10 of 61)

Languages: Polish
Pages:61
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 61
10
DSL-N10E
Rozdział 1: Poznanie routera bezprzewodowego
Panel dolny
Opis
1
Przycisk WPS
Naciśnij ten przycisk na dłużej niż pięć sekund, aby włączyć funkcję
WPS.
2
Port ADSL
Do tego portu należy podłączyć kabel telefoniczny RJ-11 lub
rozdzielacz.
3
Porty LAN 1 ~ 4
Do tych portów można podłączyć kabel Ethernet RJ-45 w celu
nawiązania połączenia przewodowego z siecią LAN.
4
Port zasilania (Wejście prądu stałego)
Włóż do tego portu adapter prądu zmiennego w celu połączenia
routera ze źródłem zasilania.
5
Przełącznik zasilania
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
6
Przycisk Reset
Używając cienkiego, nieostrego przytrzymaj, przytrzymaj ten
przycisk na kilka sekund w celu zresetowania systemu do ustawień
fabrycznych.
Panel tylny
Uwaga:
Po naciśnięciu tego przycisku przez jedną do pięciu sekund, nie
WPS nie zostanie włączony.
6
5
4
3
2
1
Sample
This manual is suitable for devices