HP LaserJet M2727 user manual download (Page 94 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 318
Встановлення
орієнтації
паперу
1.
В
меню
File
(
Файл
)
програмного
забезпечення
клацніть
Print
(
Друк
).
2.
Виберіть
драйвер
,
після
чого
клацніть
Properties
(
Властивості
)
або
Preferences
(
Установки
).
3.
У
розділі
Orientation
(
Орієнтація
)
на
вкладці
Finishing
(
Обробка
)
виберіть
Portrait
(
Книжкова
)
або
Landscape
(
Альбомна
).
4.
Натисніть
OK
.
82
Розділ
7
Завдання
друку
UKWW
Sample