HP LaserJet M2727 user manual download (Page 90 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 318
Зміна
розміру
документів
Скористайтеся
можливостями
зміни
розміру
документів
,
щоб
змінити
масштаб
документа
до
його
нормального
розміру
.
Можна
також
надрукувати
документ
на
папері
нестандартного
розміру
,
змінюючи
або
не
змінюючи
масштаб
.
Зменшення
або
збільшення
розміру
документа
1.
У
меню
File
(
Файл
)
програми
виберіть
пункт
Print
(
Друк
).
2.
Виберіть
драйвер
,
після
чого
клацніть
Properties
(
Властивості
)
або
Preferences
(
Установки
).
3.
На
вкладці
Effects
(
Ефекти
)
виберіть
% of Actual Size
(%
дійсного
розміру
)
і
введіть
відсоток
,
на
який
слід
зменшити
чи
збільшити
документ
.
Можна
також
скористатися
лінійкою
прокрутки
,
щоб
встановити
необхідний
відсоток
.
4.
Натисніть
OK
.
Друк
документа
на
папері
нестандартного
розміру
1.
В
меню
File
(
Файл
)
програми
клацніть
Print
(
Друк
).
2.
Виберіть
драйвер
,
після
чого
клацніть
Properties
(
Властивості
)
або
Preferences
(
Установки
).
3.
На
вкладці
Effects
(
Ефекти
)
клацніть
Print Document On
(
Друкувати
документ
на
).
4.
Виберіть
розмір
паперу
для
друку
.
5.
Щоб
надрукувати
документ
,
не
змінюючи
його
масштабу
,
переконайтеся
,
що
параметр
Scale
to Fit
(
Масштабувати
за
розміром
паперу
)
не
вибрано
.
6.
Натисніть
OK
.
78
Розділ
7
Завдання
друку
UKWW
Sample