HP LaserJet M2727 user manual download (Page 89 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 318
Друк
порожньої
першої
сторінки
1.
В
меню
File
(
Файл
)
програми
клацніть
Print
(
Друк
).
2.
Виберіть
драйвер
,
після
чого
клацніть
Properties
(
Властивості
)
або
Preferences
(
Установки
).
3.
Клацніть
на
вкладці
Paper/Quality
(
Папір
і
якість
друку
).
4.
У
вікні
списку
Special pages
(
Спеціальні
сторінки
)
клацніть
Covers
(
Титульні
сторінки
).
5.
Клацніть
Settings
(
Параметри
).
6.
Виберіть
параметри
,
щоб
додати
порожні
чи
попередньо
надруковані
титульні
сторінки
.
Клацніть
Add
(
Додати
).
7.
Клацніть
OK
,
щоб
повернутися
до
вкладки
Paper/Quality
(
Папір
і
якість
друку
).
8.
Клацніть
OK
.
UKWW
Друк
порожньої
першої
сторінки
77
Sample