HP LaserJet M2727 user manual download (Page 88 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 318
Використання
нестандартного
паперу
та
титульних
сторінок
Виконуйте
наступні
вказівки
для
друку
першої
сторінки
,
яка
відрізняється
від
решти
сторінок
для
завдання
друку
.
1.
В
меню
File
(
Файл
)
програмного
забезпечення
клацніть
Print
(
Друк
).
2.
Виберіть
драйвер
,
після
чого
клацніть
Properties
(
Властивості
)
або
Preferences
(
Установки
).
3.
Клацніть
на
вкладці
Paper/Quality
(
Папір
і
якість
друку
).
4.
У
вікні
списку
Special pages
(
Спеціальні
сторінки
)
клацніть
Print pages on different paper
(
Друкувати
сторінки
на
нестандартному
папері
).
5.
Клацніть
Settings
(
Параметри
).
6.
Виберіть
параметри
для
друку
певних
сторінок
на
нестандартному
папері
.
Клацніть
Add
(
Додати
).
7.
Клацніть
OK
,
щоб
повернутися
до
вкладки
Paper/Quality
(
Папір
і
якість
друку
).
8.
Клацніть
OK
.
ПРИМІТКА
.
Розмір
паперу
повинен
бути
однаковим
для
усіх
сторінок
завдання
друку
.
76
Розділ
7
Завдання
друку
UKWW
Sample