HP LaserJet M2727 user manual download (Page 86 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 318
Зміна
щільності
друку
Збільшення
щільності
друку
на
панелі
керування
пристрою
робить
друк
на
сторінці
темнішим
.
1.
На
панелі
керування
натисніть
Setup (
Налаштування
)
.
2.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
System setup (
Налаштування
системи
)
і
натисніть
OK
.
3.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
Print Density
(
Щільність
друку
)
і
натисніть
OK
.
4.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
збільшіть
або
зменшіть
параметри
щільності
і
тоді
натисніть
OK
.
74
Розділ
7
Завдання
друку
UKWW
Sample