HP LaserJet M2727 user manual download (Page 84 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 318
Створення
брошур
Можна
скопіювати
дві
сторінки
на
один
аркуш
паперу
,
зігнути
його
посередині
й
одержати
брошуру
.
Пристрій
може
сортувати
сторінки
у
відповідному
порядку
.
Наприклад
,
якщо
в
оригінальному
документі
вісім
сторінок
,
пристрій
надрукує
сторінки
1
і
8
на
одному
аркуші
.
1.
У
меню
програми
File
(
Файл
)
клацніть
Print
(
Друк
).
2.
Виберіть
драйвер
,
після
чого
клацніть
Properties
(
Властивості
)
або
Preferences
(
Установки
).
3.
Клацніть
вкладку
Finishing
(
Обробка
).
4.
Виберіть
Print On Both Sides
(
Двосторонній
друк
).
5.
У
розкривному
списку
Booklet Layout
(
Компонування
брошури
)
виберіть
Left Edge
Binding
(
Зшивання
за
лівим
краєм
)
або
Right Edge Binding
(
Зшивання
за
правим
краєм
).
Параметр
Pages per Sheet
(
Сторінок
на
аркуш
)
автоматично
змінюється
на
2
сторінки
на
аркуш
.
6.
Клацніть
OK
.
72
Розділ
7
Завдання
друку
UKWW
Sample