HP LaserJet M2727 user manual download (Page 83 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 318
Скасування
завдання
друку
Під
час
виконання
завдання
друку
його
можна
скасувати
,
натиснувши
Cancel (
Скасувати
)
на
панелі
керування
пристрою
.
ПРИМІТКА
.
Натиснення
кнопки
Cancel (
Скасувати
)
скасовує
виконання
поточного
завдання
пристрою
.
Якщо
виконується
більше
ніж
одне
завдання
(
наприклад
,
пристрій
друкує
документ
і
одночасно
отримує
факс
),
натисненням
кнопки
Cancel (
Скасувати
)
буде
скасовано
те
завдання
,
яке
відображається
на
панелі
керування
пристрою
.
Завдання
друку
можна
також
скасувати
з
програми
або
черги
друку
.
Щоб
припинити
виконання
завдання
друку
негайно
,
витягніть
з
пристрою
носії
друку
,
які
там
залишились
.
Після
припинення
друку
виконайте
одну
з
таких
дій
:
Панель
керування
пристрою
:
щоб
скасувати
завдання
друку
,
натисніть
і
відпустіть
Cancel
(
Скасувати
)
на
панелі
керування
пристрою
.
Програмне
забезпечення
:
на
екрані
комп
'
ютера
з
являється
діалогове
вікно
,
що
дає
можливість
скасувати
завдання
друку
.
Черга
друку
Windows:
якщо
завдання
друку
знаходиться
в
черзі
друку
(
пам
яті
комп
ютера
)
чи
у
буфері
друку
,
видаліть
завдання
з
черги
або
буфера
.
Windows 2000:
перейдіть
до
діалогового
вікна
Printer
(
Принтер
).
Натисніть
Start
(
Пуск
),
виберіть
Settings
(
Параметри
),
а
потім
клацніть
Printers
(
Принтери
).
Двічі
клацніть
піктограму
пристрою
,
щоб
відкрити
вікно
,
виберіть
завдання
друку
,
а
потім
натисніть
Delete
(
Видалити
).
Windows XP:
натисніть
Start
(
Пуск
),
клацніть
Settings
(
Параметри
),
а
потім
Printers and
Faxes
(
Принтери
і
факси
).
Двічі
клацніть
піктограму
пристрою
,
щоб
відкрити
вікно
,
клацніть
правою
кнопкою
на
завданні
друку
,
яке
необхідно
скасувати
,
а
потім
натисніть
Cancel
(
Скасувати
).
Windows Vista:
натисніть
Start
(
Пуск
),
клацніть
Control Panel
(
Панель
керування
),
а
потім
у
пункті
Hardware and Sound
(
Устаткування
й
звук
) -
на
Printer
(
Принтер
).
Двічі
клацніть
піктограму
пристрою
,
щоб
відкрити
вікно
,
клацніть
правою
кнопкою
на
завданні
друку
,
яке
необхідно
скасувати
,
а
потім
натисніть
Cancel
(
Скасувати
).
Черга
друку
Macintosh:
відкрийте
чергу
друку
,
двічі
клацнувши
на
піктограмі
пристрою
в
доку
.
Виділіть
завдання
друку
,
а
тоді
натисніть
Delete
(
Видалити
).
UKWW
Скасування
завдання
друку
71
Sample