HP LaserJet M2727 user manual download (Page 80 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 318
Налаштування
правильного
типу
й
розміру
носія
у
драйвері
принтера
Вибір
відповідного
типу
і
розміру
носія
призводить
до
значного
покращення
якості
друку
на
цупкому
та
глянцевому
папері
,
а
також
на
прозорих
плівках
.
Використання
неправильних
параметрів
може
призвести
до
незадовільної
якості
друку
.
Завжди
вибирайте
відповідне
значення
параметру
Type
(
Тип
)
для
друку
на
нестандартних
носіях
,
наприклад
наклейках
чи
прозорих
плівках
.
Завжди
вибирайте
відповідне
значення
параметру
Size
(
Розмір
)
для
друку
на
конвертах
.
1.
В
меню
File
(
Файл
)
програмного
забезпечення
клацніть
Print
(
Друк
).
2.
Виберіть
драйвер
,
після
чого
клацніть
Properties
(
Властивості
)
або
Preferences
(
Установки
).
3.
Клацніть
на
вкладці
Paper/Quality
(
Папір
і
якість
друку
).
4.
У
вікні
списку
Paper Type
(
Тип
паперу
)
або
Paper Size
(
Розмір
паперу
)
виберіть
правильний
тип
або
розмір
носія
.
5.
Клацніть
OK
.
Типи
паперу
,
які
підтримуються
,
та
ємність
лотка
Цей
продукт
має
наступний
пріоритет
подачі
друкованого
носія
:
1.
Лоток
1 (
якщо
відкритий
)
2.
Лоток
2
3.
Додатковий
лоток
3 (
якщо
встановлений
)
Мінімальні
розміри
носіїв
: 76 x 127
мм
.
Максимальні
розміри
носіїв
: 216 x 356
мм
.
Щоб
отримати
найкращі
результати
друку
,
змініть
розмір
паперу
та
параметри
типу
паперу
у
драйвері
принтера
перед
початком
друку
.
Тип
Технічні
характеристики
носіїв
Ємність
лотка
1
1
Ємність
лотка
2
і
додаткового
лотка
3
2
Звичайний
Колір
Попередньо
роздруковані
носії
Відривні
носії
Носії
,
виготовлені
із
вторинної
сировини
75
г
/
м
2
до
104
г
/
м
2
До
50
аркушів
До
250
аркушів
Легкий
60
г
/
м
2
до
75
г
/
м
2
До
50
аркушів
До
250
аркушів
Конверти
Менше
90
г
/
м
2
До
5
конвертів
Не
підтримується
.
Наклейки
Стандартний
До
10
аркушів
Не
підтримується
.
Важкий
75
г
/
м
2
до
104
г
/
м
2
До
10
аркушів
До
250
аркушів
68
Розділ
7
Завдання
друку
UKWW
Sample