HP LaserJet M2727 user manual download (Page 76 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 318
Налаштування
лотків
Використовуючи
один
з
лотків
для
паперу
певного
розміру
,
для
цього
лотка
у
HP ToolboxFX
або
з
панелі
керування
можна
встановити
розмір
за
замовчуванням
.
У
HP ToolboxFX
виберіть
Paper
Handling (
Використання
паперу
)
,
а
тоді
виберіть
розмір
,
який
потрібно
встановити
для
лотка
.
Під
час
вибору
цього
розміру
паперу
для
друку
у
діалоговому
вікні
друку
пристрій
автоматично
вибирає
цей
лоток
для
друку
.
Щоб
встановити
розмір
чи
тип
паперу
за
замовчуванням
з
панелі
керування
,
виконайте
такі
дії
.
1.
На
панелі
керування
пристрою
натисніть
Setup (
Налаштування
)
.
2.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
System setup (
Налаштування
системи
)
і
натисніть
OK
.
3.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
пункт
Paper setup
(
Налаштування
паперу
),
після
чого
натисніть
кнопку
OK
.
4.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
лоток
для
налаштування
і
натисніть
OK
.
5.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
Paper type
(
Тип
паперу
)
або
Paper size
(
Розмір
паперу
)
і
натисніть
OK
.
6.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
стандартний
тип
або
розмір
для
лотка
і
натисніть
OK
.
64
Розділ
6
Папір
та
інші
носії
друку
UKWW
Sample