HP LaserJet M2727 user manual download (Page 68 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 318
Налаштування
швидкості
з
'
єднання
ПРИМІТКА
.
Якщо
неправильно
змінити
параметр
швидкості
з
'
єднання
,
це
може
перешкодити
з
'
єднанню
пристрою
з
іншими
мережевими
пристроями
.
У
більшості
випадків
потрібно
залишити
автоматичний
режим
.
Внесення
змін
може
призвести
до
вимкнення
і
ввімкнення
живлення
.
Зміни
потрібно
вносити
тільки
в
режимі
очікування
.
1.
На
панелі
керування
натисніть
Setup (
Налаштування
)
.
2.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
Network config (
Параметри
мережі
)
і
натисніть
OK
.
3.
Використайте
кнопки
зі
стрілками
,
щоб
вибрати
Link Speed
(
Швидкість
з
'
єднання
),
і
натисніть
OK
.
4.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
одне
з
таких
налаштувань
.
Автоматично
10T Full
10T Half
100TX Full
100TX Half
ПРИМІТКА
.
Налаштування
повинно
співпадати
з
відповідною
характеристикою
мережевого
пристрою
,
до
якого
здійснюється
підключення
(
мережевий
концентратор
,
комутатор
,
шлюз
,
маршрутизатор
чи
комп
'
ютер
).
5.
Натисніть
OK
.
Живлення
пристрою
буде
вимкнено
і
знову
увімкнено
.
56
Розділ
5
Підключення
UKWW
Sample