HP LaserJet M2727 user manual download (Page 67 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 318
Manual Subnet Mask (
Налаштування
маски
підмережі
вручну
)
Manual Default Gateway (
Налаштування
стандартного
шлюзу
вручну
)
ПРИМІТКА
.
Якщо
змінити
параметри
мережі
,
то
для
відновлення
зв
'
язку
з
пристроєм
може
бути
потрібно
ввести
іншу
URL-
адресу
в
браузері
.
Упродовж
кількох
секунд
,
поки
відбуватиметься
переналаштування
мережі
,
пристрій
буде
недоступним
.
IP-
адреса
ІР
-
адресу
пристрою
можна
налаштувати
вручну
або
автоматично
за
допомогою
служб
DHCP,
BootP
або
AutoIP.
Налаштування
вручну
1.
На
панелі
керування
натисніть
Setup (
Налаштування
)
.
2.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
Network config (
Параметри
мережі
)
і
натисніть
OK
.
3.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
TCP/IP config
(
Налаштування
TCP/IP)
і
натисніть
OK
.
4.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
Manual (
Вручну
)
і
натисніть
OK
.
5.
За
допомогою
кнопок
з
буквено
-
цифровими
символами
введіть
ІР
-
адресу
,
після
чого
натисніть
кнопку
OK
.
6.
Якщо
ІР
-
адресу
введено
неправильно
,
за
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
No (
Ні
)
,
після
чого
натисніть
OK
.
Повторіть
крок
5,
ввівши
правильну
ІР
-
адресу
,
потім
повторіть
його
знову
для
маски
підмережі
та
стандартного
шлюзу
.
Автоматична
конфігурація
1.
На
панелі
керування
натисніть
Setup (
Налаштування
)
.
2.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
Network config (
Параметри
мережі
)
і
натисніть
OK
.
3.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
TCP/IP config
(
Налаштування
TCP/IP)
і
натисніть
OK
.
4.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
Automatic (
Автоматично
)
і
натисніть
OK
.
ІР
-
адресу
можна
буде
використовувати
через
декілька
хвилин
.
ПРИМІТКА
.
Увімкнути
або
вимкнути
режими
автоматичного
налаштування
ІР
(
наприклад
,
BOOTP, DHCP
чи
AutoIP)
можна
тільки
за
допомогою
вбудованого
веб
-
сервера
або
HP ToolboxFX.
Параметри
IPv4
та
IPv6
Налаштування
вручну
дозволене
лише
для
протоколу
IPv4.
Протокол
IPv4
можна
налаштувати
з
HP ToolboxFX
або
з
панелі
керування
.
Протокол
IPv6
можна
вибрати
тільки
з
панелі
керування
.
UKWW
Налаштування
пристрою
в
мережі
55
Sample