HP LaserJet M2727 user manual download (Page 66 of 318)

Languages: Ukrainian
Pages:318
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 318
Налаштування
пристрою
в
мережі
Перегляд
параметрів
Сторінка
конфігурації
мережі
Сторінка
конфігурації
містить
поточні
параметри
і
властивості
мережевої
карти
пристрою
.
Щоб
надрукувати
сторінку
конфігурації
мережі
з
пристрою
,
виконайте
такі
дії
.
1.
На
панелі
керування
натисніть
Setup (
Налаштування
)
.
2.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
Reports (
Звіти
)
,
а
тоді
натисніть
OK
.
3.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
Network report
(
Звіт
про
мережу
)
і
натисніть
OK
.
Сторінка
конфігурації
Сторінка
конфігурації
містить
інформацію
про
поточні
параметри
і
властивості
пристрою
.
Сторінку
конфігурації
можна
надрукувати
з
пристрою
або
з
HP ToolboxFX.
Щоб
надрукувати
сторінку
конфігурації
з
пристрою
,
виконайте
такі
дії
.
1.
На
панелі
керування
натисніть
Setup (
Налаштування
)
.
2.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
Reports (
Звіти
)
і
натисніть
OK
.
3.
За
допомогою
кнопок
зі
стрілками
виберіть
Config report
(
Звіт
конфігурації
)
і
натисніть
OK
.
Буде
надрукована
ще
одна
сторінка
.
На
цій
сторінці
в
розділах
Fax Settings
(
Параметри
факсу
)
та
Imaging Settings
(
Параметри
зображення
)
міститься
інформація
про
налаштування
факсу
пристрою
.
Зміна
налаштувань
Для
перегляду
чи
зміни
налаштувань
ІР
можна
використовувати
вбудований
веб
-
сервер
(EWS)
або
HP ToolboxFX.
Щоб
отримати
доступ
до
вбудованого
веб
-
сервера
,
введіть
IP-
адресу
пристрою
у
полі
адреси
браузера
.
Переглядати
HP ToolboxFX
можна
тоді
,
коли
пристрій
під
'
єднаний
безпосередньо
до
комп
'
ютера
або
до
мережі
.
Щоб
мати
змогу
користуватися
HP ToolboxFX,
необхідно
здійснити
повне
встановлення
програмного
забезпечення
.
Відкрийте
програму
HP ToolboxFX
одним
з
наведених
нижче
способів
:
У
системній
області
Windows
двічі
клацніть
піктограму
HP ToolboxFX.
У
меню
Windows
Start
(
Пуск
)
клацніть
Programs
(
Програми
) (
або
All Programs
(
Усі
програми
)
у
Windows XP),
тоді
HP
,
назву
пристрою
,
а
тоді
HP ToolboxFX
.
У
HP ToolboxFX
виберіть
вкладку
Network Settings
(
Параметри
мережі
).
У
вкладці
Networking
(
Мережа
) (EWS)
або
Network Settings
(
Параметри
мережі
) (HP ToolboxFX)
можна
змінити
такі
налаштування
:
Host Name (
Мережеве
ім
'
я
)
Manual IP Address (
Налаштування
ІР
-
адреси
вручну
)
54
Розділ
5
Підключення
UKWW
Sample